Agnieszka Klimczak Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią

Autorzy: Agnieszka Klimczak

PFP: s. 25–41

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20190102

Abstrakt

Celem przedstawionego badania była empiryczna weryfikacja natury relacji między cechami Mrocznej Triady osobowości a kodami moralnymi w próbie polskiej. Dodatkowym celem była eksploracja mediacyjnej roli kodów moralnych w związku między płcią a cechami triady. Badanie przeprowadzono z udziałem 202 uczestników (50% mężczyzn) w wieku od 20 do 61 lat (M = 33,74, SD = 9,32) przy użyciu skali Parszywej Dwunastki (do pomiaru cech Mrocznej Triady) oraz Kwestionariusza Kodów Moralnych (do pomiaru kodów moralnych). Wyniki analiz wskazują, że wszystkie cechy Mrocznej Triady występują w ujemnej relacji z kodem Troski/krzywdy. Makiawelizm i psychopatia są ujemnie związane z Świętością/upodleniem. Ponadto istnieje również ujemny związek między psychopatią a kodem Lojalności/zdrady. Po kontroli wspólnej zmienności jedynie psychopatia występuje w istotnym związku z kodami: Troski/krzywdy, Sprawiedliwości/oszustwa i Świętości/upodlenia. Wyniki badania wskazują, że kody moralne odgrywają rolę mediatora jedynie w relacji między płcią a psychopatią. Przeprowadzono interpretację i dyskusję otrzymanych wyników.

Słowa kluczowe: kody moralne, Mroczna Triada, psychopatia, makiawelizm, narcyzm