tom XXIII / numer 4Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski, Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie procesu konstrukcji kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie). Przedstawione zostaną również dane dotyczące właściwości psychometrycznych kwestionariusza. Rezultaty pochodzą z dwóch badań – pilotażowego oraz głównego, obejmujących łącznie ok. 320 zawodników trenujących różne dyscypliny sportowe (zespołowe i indywidualne). Przeprowadzone badania pozwoliły na zastosowanie analizy czynnikowej. Na jej podstawie zaproponowano wstępny podział na podskale obejmujące grupy strategii radzenia sobie (nastawienie na cele/zwycięstwo, poszukiwanie wsparcia, stosowanie technik mentalnych, planowanie/działanie). Badani sportowcy najczęściej stosowali zadaniowe metody radzenia sobie ze stresem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że kwestionariusz SR3S charakteryzuje się przynajmniej zadowalającymi parametrami psychometrycznymi.

Słowa kluczowe: radzenie sobie ze stresem, sportowcy, właściwości psychometryczne

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)

Autorzy: Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski

PFP: 723–742

DOI: 10.14656/PFP20180405