Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)

Autorzy: Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski

PFP: 723–742

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180405

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie procesu konstrukcji kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie). Przedstawione zostaną również dane dotyczące właściwości psychometrycznych kwestionariusza. Rezultaty pochodzą z dwóch badań – pilotażowego oraz głównego, obejmujących łącznie ok. 320 zawodników trenujących różne dyscypliny sportowe (zespołowe i indywidualne). Przeprowadzone badania pozwoliły na zastosowanie analizy czynnikowej. Na jej podstawie zaproponowano wstępny podział na podskale obejmujące grupy strategii radzenia sobie (nastawienie na cele/zwycięstwo, poszukiwanie wsparcia, stosowanie technik mentalnych, planowanie/działanie). Badani sportowcy najczęściej stosowali zadaniowe metody radzenia sobie ze stresem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że kwestionariusz SR3S charakteryzuje się przynajmniej zadowalającymi parametrami psychometrycznymi.

Słowa kluczowe: radzenie sobie ze stresem, sportowcy, właściwości psychometryczne