tom XXIII / numer 4Natalia Nowaczyk, Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view

powrót do archiwum

Abstrakt

Dysfunkcja w płatach czołowych doprowadza do pojawienia się szerokiego spektrum zaburzeń poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, zakłócając codzienne funkcjonowanie jednostki. Jednym z kluczowych deficytów są trudności w działaniu celowym, które mogą być ujmowane z perspektywy procesu samoregulacji. Badania wskazują również na zależności między zaburzeniem procesu samoregulacji a deficytami funkcji wykonawczych, samoświadomości czy samokrytycyzmu. Analizując proces samoregulacji, odwołano się do koncepcji Alberta Bandury, akcentując ważność działania celowego – ukierunkowanego na elastyczne modyfikowanie swojego zachowania, w tym świadomego i krytycznego korygowania trudności. W artykule przedstawiono również potencjalne źródła opisywanych trudności u osób z uszkodzeniem płatów czołowych, weryfikując dane dotyczące znaczenia zarówno mechanizmów obronnych, jak i neuropsychologicznych uwarunkowań.

Słowa kluczowe: dysfunkcja płatów czołowych, samoregulacja, celowe działanie, mechanizmy obronne, deficyty neuropoznawcze

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view

Autorzy: Natalia Nowaczyk

PFP: 709–722

DOI: 10.14656/PFP20180404