tom XXIII / numer 4Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka, Anna Szabowska-Walaszczyk, Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adaptacji kwestionariusza Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS), autorstwa Crocker i współpracowników (2003). Narzędzie to pozwala wyróżnić siedem obszarów zależności wartości Ja (wygląd, miłość Boga, rywalizacja, przestrzeganie zasad, akceptacja innych, wsparcie rodziny, kompetencje akademickie) oraz określić, jakie obszary zależności wartości Ja mają największe znaczenie dla samooceny (poczucia wartości) danej osoby.

W artykule przedstawiono analizę trafności wewnętrznej i teoretycznej narzędzia oraz określono jego rzetelność. Analiza trafności wewnętrznej objęła przeprowadzenie na CSWS eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Analiza trafności teoretycznej objęła testowanie korelacji obszarów zależności wartości Ja z samooceną, poczuciem stresu, gotowością do samonaprawy i narcyzmem oraz postawami wobec pieniędzy. Poziom rzetelności sprawdzono za pomocą testu α Cronbacha. Przeprowadzone analizy wskazały na dobre dopasowanie sześcioczynnikowego modelu CSWS (tj. przestrzeganie zasad, miłość Boga, kompetencje, rywalizacja, wsparcie rodziny, akceptacja innych) do polskiej grupy i na dobre własności psychometryczne tego modelu.

Słowa kluczowe: obszary zależności wartości Ja, adaptacja, samoocena, samonaprawa, narcyzm

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)

Autorzy: Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka, Anna Szabowska-Walaszczyk

PFP: 672–692

DOI: 10.14656/PFP20180402