tom XXIII / numer 4Justyna Mróz, Kinga Kaleta, Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego

powrót do archiwum

Abstrakt

Dyspozycja do przebaczenia, podobnie jak przebaczenie epizodyczne, jest przedmiotem coraz częstszego zainteresowania wśród psychologów. Badania wskazują, że osoby z wysoką tendencją do przebaczenia charakteryzują się wysoką samooceną czy empatią, z kolei z niską gotowością do przebaczenia – większą tendencją do ruminacji i neurotycznością. Badania takie są możliwe dzięki skalom mierzącym różne aspekty skłonności do przebaczenia (np. sobie, innym, sytuacjom), opartym na różnych koncepcjach, czy wreszcie posiadających zróżnicowaną liczbę itemów i strukturę. W artykule przedstawiono przegląd narzędzi do pomiaru skłonności do przebaczenia – od skal zawierających scenariusze, poprzez skale krótkie, o jednoczynnikowej strukturze, do skal wielowymiarowych.

Słowa kluczowe: dyspozycja do przebaczenia, kwestionariusz, skala do pomiaru przebaczenia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego

Autorzy: Justyna Mróz, Kinga Kaleta

PFP: 657–671

DOI: 10.14656/PFP20180401