tom XXIII / numer 3Małgorzata Święcicka, Przekaz rodzinny ADHD. Zdolność do refleksji rodzica a obraz kliniczny zaburzenia dziecka

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest społecznym czynnikom odpowiedzialnym za rodzinny przekaz objawów ADHD. Zostały przedstawione kierunki badań nad sposobem funkcjonowania w roli rodzicielskiej osób z ADHD. Pokazano, że większość badań koncentruje się na zachowaniach rodziców z ADHD i ich dzieci, bardzo nieliczne prace dotyczą właściwości psychicznych rodziców i mechanizmów przekazu międzypokoleniowego. Przedstawiono materiał kliniczny pochodzący z pracy psychologa z dzieckiem z ADHD i jego matką prezentującą objawy tego zaburzenia. Pokazano, jak w świetle istniejącej wiedzy można wyjaśnić związek między funkcjonowaniem matki a obrazem klinicznym dziecka i jakiej wiedzy brakuje. We wnioskach sugeruje się, że dalsze badania nad zrozumieniem społecznego przekazu ADHD wymagają wniknięcia w takie zagadnienia, jak zdolność do refleksji i do mentalizacji u rodziców z ADHD i ich dzieci.

Słowa kluczowe: ADHD u dorosłych, ADHD u dzieci, rodzicielstwo, rodzinny przekaz zaburzenia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 3

Tytuł: Przekaz rodzinny ADHD. Zdolność do refleksji rodzica a obraz kliniczny zaburzenia dziecka

Autorzy: Małgorzata Święcicka

PFP: 530-542

DOI: 10.14656/PFP20180304