tom XXIII / numer 3Katarzyna Biegańska, Tendency to risk and optimism as related to job satisfaction in entrepreneurs in the context of a pivotal career change

powrót do archiwum

Abstrakt

W artykule sformułowano koncepcję przełomu w karierze oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących uwarunkowań skłonności do wprowadzania zmian w przebiegu swojej kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników podmiotowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych w czterech grupach: osoby, które nie planują żadnych n= 45); osoby, które podjęły przełomową decyzję w karierze, kierując się motywem pozytywnym (n= 49), i osoby, które dokonały zmiany w karierze z powodów negatywnych (n= 42). Zmiana w karierze oznaczała założenie firmy i podjęcie roli przedsiębiorcy. Wyniki badań wskazują różnice pomiędzy wymienionymi grupami w obszarze satysfakcji z pracy, pozytywnego i negatywnego nastroju w pracy, a także optymizmu i skłonność do podejmowania ryzyka. Osoby, które dokonały przełomu w karierze, kierując się motywem pozytywnym, uzyskują najwyższe wyniki w zakresie satysfakcji z pracy, a także optymizmu i skłonności do ryzyka.

Słowa kluczowe: przełom w karierze, skłonność do ryzyka, optymizm, satysfakcja z pracy

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 3

Tytuł: Tendency to risk and optimism as related to job satisfaction in entrepreneurs in the context of a pivotal career change

Autorzy: Katarzyna Biegańska

PFP: 572-592

DOI: 10.14656/PFP20180307