tom XXIII / numer 3Anna Zdolska-Wawrzkiewicz, Mariola Bidzan, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Więź z własną matką a stawanie się matką– zagadnienia teoretyczne

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł jest wieloaspektowym teoretycznym wprowadzeniem do projektu badawczego poświęconego problematyce związanej z wpływem więzi z własną matką na szeroko rozumiane przystosowanie się kobiety do macierzyństwa. W pracy podkreślony został wpływ stylu przywiązania do matki na kształtowanie się tożsamości macierzyńskiej, rozumianej jako myślenie kobiety o sobie jako o matce. Relacja ta jest bardzo istotna w czasie kształtowania się więzi kobiety ze swoim dzieckiem już w ciąży, a także po narodzinach dziecka. Zasygnalizowano także niezmiernie istotne połączenie pomiędzy jakością więzi z własną matką a wy- stąpieniem depresji poporodowej.

Słowa kluczowe: przywiązanie, ciąża, więź z dzieckiem, depresja poporodowa

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 3

Tytuł: Więź z własną matką a stawanie się matką– zagadnienia teoretyczne

Autorzy: Anna Zdolska-Wawrzkiewicz, Mariola Bidzan, Magdalena Chrzan-Dętkoś

PFP: 557-571

DOI: 10.14656/PFP20180306