Beata Mańkowska Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru

Autorzy: Beata Mańkowska

PFP: 430-445

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180212

Abstrakt

Zagadnieniu stresu poświęcono wiele uwagi na przestrzeni długich lat badań, jednak jedno z jego najbardziej drastycznych skutków, wypalenie zawodowe wciąż nie zostało w pełni poznane w zakresie jego istoty, jak i kluczowych mechanizmów. Trafna i rzetelna diagnoza tego zjawiska nie jest możliwa z uwagi na mnogość mikroparadygmatów, w jakich prowadzone są badania. W literaturze przedmiotu nie ma jednomyślności co do samej definicji wypalenia zawodowego, istnieje też wiele narzędzi jego pomiaru pozostających w służbie mnożących się teorii i choć dominującą w tym zakresie na całym świecie wciąż pozostaje koncepcja Christiny Maslach, zdają się budzić zastrzeżenia, zarówno jej założenia, jak i narzędzie pomiarowe. Celem artykułu jest wzbudzenie krytycznej refleksji nad brakiem spójnej wiedzy o problemie, co istotnie utrudnia trafną diagnozę oraz skuteczną prewencję.
Słowa kluczowe: stres, wypalenie zawodowe, narzędzia pomiaru