Krzysztof Dyga Self i tożsamość: Próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Self i tożsamość: Próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami

Autorzy: Krzysztof Dyga

PFP: 413-429

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180211

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ścisłego zdefiniowania pojęć „self” i „tożsamość”, biorąc pod uwagę wielość przypisywanych im znaczeń oraz złożoną rzeczywistość, do której odwołuje się każde z nich. Szczególny nacisk położono na to, jak self ma się do tożsamości, co łączy te obydwa pojęcia, co dzieli i w jakie związki wchodzą one między sobą. Istotne okazało się rozróżnienie od siebie nie tylko self od tożsamości, ale i obydwu tych terminów od pojęć pokrewnych w rodzaju osobowości, obrazu siebie, ego czy podmiotowości. O ile bowiem źródłem owych dociekań była obserwacja częstokroć bezrefleksyjnego stosowania przez wielu autorów ww. terminów na sposób synonimiczny, o tyle celem artykułu było niejako „przydzielenie” tytułowym pojęciom właściwego im terytorium.
Słowa kluczowe: self, ja, tożsamość