Mariola Łaguna Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych

Autorzy: Mariola Łaguna

PFP: 377-394

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180209

Abstrakt

Artykuł przedstawia wprowadzenie do zagadnienie wielopoziomowej analizy danych, która może być bardzo użyteczna w badaniach psychologicznych. Po pierwsze, omówione zostanie zagadnienie hierarchicznego zagnieżdżenia danych, a także porównanie podejścia wielopoziomowego z tradycyjnymi strategiami analizy danych, które ignorują ich wielopoziomową strukturę. Po drugie, wskazana zostanie użyteczność podejścia wielopoziomowego w analizie zjawisk wewnątrzindywidualnych w psychologii. Następnie przestawiony zostanie przykład modelu wielopoziomowego wraz z jego równaniami. W końcowej części artykułu omówione zostaną wskazówki praktyczne dotyczące stosowania podejścia wielopoziomowego w badaniach, począwszy od etapu projektowania badań.
Słowa kluczowe: analiza wielopoziomowa, modelowanie hierarchiczne, analiza
danych