tom XXIII / numer 2Tomasz Korulczyk, Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze

powrót do archiwum

Abstrakt

Choć badania par stają się coraz bardziej popularne w naukach społecznych, to trudno jest znaleźć szczegółowe opracowania metodologiczne w języku polskim jak poprawnie projektować, przeprowadzać i analizować takie dane. Celem artykułu jest (1) przedstawić założenia teorii dopasowania z historycznego i obecnego punktu widzenia, (2) usystematyzować istniejące w literaturze perspektywy badacze odnoszące się do badań w parach, (3) zaprezentować najbardziej znane podejście do analizy danych w tym paradygmacie, włączając w to podejście jedno i wielopoziomowe. W artykule omówione zostały także założenia leżące u podstaw tego typu badań jak niezależność oraz rozróżnialność elementów pary. Na końcu przedstawione zostały ograniczenia badawcze badań w parach takie jak mała moc statystyczna oraz krzywoliniowość danych.
Słowa kluczowe: zgodność par, perspektywa badawcza, analiza wielopoziomowa, niezależność par, rozróżnialność par

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze

Autorzy: Tomasz Korulczyk

PFP: 357-376

DOI: 10.14656/PFP20180208