Barbara Ciżkowicz Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu

Autorzy: Barbara Ciżkowicz

PFP: 311-329

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180206

Abstrakt

W artykule przedstawiono zalety i wady alfy Cronbacha oraz omegi McDonalda jako współczynników rzetelności testów. Na przykładzie pokazano też sposób obliczania omegi wykorzystując pakiet SPSS. Stosowanie alfy, oprócz założeń Klasycznej Teorii Testu, wymaga dodatkowo jednowymiarowości testu oraz równości wyników prawdziwych pozycji. Niespełnienie tych założeń powoduje, że wartość współczynnika alfa jest obciążonym estymatorem rzetelności. Istnieje potrzeba przeprowadzania analizy czynnikowej jako poprzedzającej stosowanie alfy Cronbacha. Szczególnie w przypadku testów heterogenicznych proponowane jest stosowanie innych współczynników. Wśród nich wymieniana jest omega McDonalda, która przyjmuje mniej restrykcyjne założenia. Przedstawione w artykule analizy teoretyczne i badania symulacyjne pozwalają ustosunkować się do konsekwencji niespełniania założeń w szacowaniu rzetelności.
Słowa kluczowe: rzetelność, wielowymiarowość, model podwójnego czynnika, omega McDonalda, alfa Cronbacha