Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych

Autorzy: Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk

PFP: 277-290

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180204

Abstrakt

Samoopisowe kwestionariusze są powszechnie stosowaną, choć niepozbawioną ograniczeń, metodą badawczą w psychologii. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwy w badaniach kwestionariuszowych błąd wspólnej metody, będący rezultatem wariancji wyników, która nie pochodzi z badanych konstruktów, ale z samej metody pomiaru. Wystąpienie błęduwspólnej metody może skutkować m. in. zaburzeniem parametrów związków między zmiennymi. W artykule zostaną przedstawione proceduralne sposoby ograniczania wystąpienia błędu wspólnej metody oraz statystyczne sposoby jego identyfikacji i kontroli.
Słowa kluczowe: błąd wspólnej metody, wspólna wariancja, badania kwestionariuszowe