Maciej Karwowski Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych

Autorzy: Maciej Karwowski

PFP: 252-276

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180203

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje metaanalizę: ilościową syntezę wcześniejszych badań, jako odrębną metodę badawczą, coraz powszechniej stosowaną w naukach społecznych. Omówione zostały podstawowe funkcje i cele oraz proces realizowania metaanaliz. Dyskutowane są kwestie zastosowania różnych modeli statystycznych w ramach metaanalizy (metaanaliza metodą efektów stałych, efektów losowych i metaanaliza wielopoziomowa) oraz tradycyjnych i współczesnych metod kontroli tzw. selektywnego publikowania. Artykuł wieńczy przykład niewielkiej metaanalizy, pozwalający czytelnikom na prześledzenie analiz krok po kroku i zrealizowanie własnych metaanaliz.
Słowa kluczowe: metaanaliza, wielkość efektu, selektywne publikowanie