tom XXIII / numer 2Roman Ossowski, Recenzje i sprawozdania:Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 635)

powrót do archiwum

Abstrakt

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Recenzje i sprawozdania:Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 635)

Autorzy: Roman Ossowski

PFP: 469-471

DOI: