tom XXIII / numer 2Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska, Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury

powrót do archiwum

Abstrakt

Przegląd systematyczny to stosunkowo nowa, obiektywna metoda badania piśmiennictwa, ukierunkowana na rzetelne podsumowywanie danych pozyskanych ze wszystkich istniejących źródeł literatury. Pozwala odpowiedzieć na pytanie badawcze za pomocą jawnych i ściśle określonych sposobów identyfikacji, oceny i syntezy źródeł. Tworzenie systematycznych przeglądów literatury jest potrzebne do rozwoju teorii i praktyki wielu dyscyplin naukowych, jest to jednak skomplikowane zadanie, wymagające specyficznej wiedzy. Jak dotąd w literaturze polskojęzycznej było zbyt mało wskazówek dla potencjalnych autorów tego typu podsumowań literatury. Dlatego niniejsze opracowanie służy zarysowaniu procedury przeglądu systematycznego. Prezentujemy praktyczne wskazówki i zasady dotyczące kolejnych etapów tworzenia przeglądu systematycznego: planowania przeglądu, wyszukiwania i selekcji literatury, ekstrakcji i oceny danych, ich syntezy oraz prezentacji.
Słowa kluczowe: badanie literatury, praktyka oparta na dowodach naukowych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury

Autorzy: Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska

PFP: 235-251

DOI: 10.14656/PFP20180202