Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 2

Tytuł: Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury

Autorzy: Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska

PFP: 235-251

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180202

Abstrakt

Przegląd systematyczny to stosunkowo nowa, obiektywna metoda badania piśmiennictwa, ukierunkowana na rzetelne podsumowywanie danych pozyskanych ze wszystkich istniejących źródeł literatury. Pozwala odpowiedzieć na pytanie badawcze za pomocą jawnych i ściśle określonych sposobów identyfikacji, oceny i syntezy źródeł. Tworzenie systematycznych przeglądów literatury jest potrzebne do rozwoju teorii i praktyki wielu dyscyplin naukowych, jest to jednak skomplikowane zadanie, wymagające specyficznej wiedzy. Jak dotąd w literaturze polskojęzycznej było zbyt mało wskazówek dla potencjalnych autorów tego typu podsumowań literatury. Dlatego niniejsze opracowanie służy zarysowaniu procedury przeglądu systematycznego. Prezentujemy praktyczne wskazówki i zasady dotyczące kolejnych etapów tworzenia przeglądu systematycznego: planowania przeglądu, wyszukiwania i selekcji literatury, ekstrakcji i oceny danych, ich syntezy oraz prezentacji.
Słowa kluczowe: badanie literatury, praktyka oparta na dowodach naukowych