Paweł Kot Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 1

Tytuł: Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy

Autorzy: Paweł Kot

PFP: 172-187

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180111

Abstrakt

W artykule podjęto problem wpływu nasilenia samooceny na skuteczność tranzycji z edukacji na rynek pracy. Pod uwagę zostały wzięte dwie fazy przebiegu tranzycji według modelu Nicholsona i Westa: przygotowania i starcia.

Przeprowadzone badanie miało charakter podłużny. Wzięły w nim udział 73 osoby (41 kobiet i 32 mężczyzn). Średnia wieku badanych osób wynosiła M = 24,72; SD = 0,88. Badani to osoby w okresie tranzycji ze szkoły do pracy. Pierwszego pomiaru dokonano na kilka tygodni przed opuszczeniem uczelni wyższej, a drugiego – gdy osoby badane były już od pół roku na rynku pracy.

W badaniach wykorzystano Skalę Samooceny SES Rosenberga, w polskiej adaptacji Łaguny, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowskiej.

Osoby posiadające pracę na różnych etapach tranzycji cechują się wyższym poziomem samooceny. Zaobserwowano zmiany w poziomie samooceny na poszczególnych etapach tranzycji. Dodatkowo poziom samooceny na etapie przygotowania do tranzycji pozwala przewidywać posiadanie zatrudnienia po pół roku od opuszczenia systemu edukacji.

Słowa kluczowe: tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy, samoocena