Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 1

Tytuł: Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych

Autorzy: Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko

PFP: 122-138

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180108

Abstrakt

Celem badania było sprawdzenie, czy kobiety zajmujące stanowiska kierownicze posiadają specyficzny repertuar cech z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz motywacji osiągnięć. Badanie przeprowadzono na próbie 100 kobiet – 50 kierowniczek i 50 podwładnych (wiek M = 39,04). Do badania zmiennych psychologicznych wykorzystano: Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI H. Schulera i M. Prochaski, w polskiej adaptacji W. Klinkosza i A.E. Sękowskiego (2013), oraz Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO A. Matczak i A. Jaworowskiej (2006). Przeprowadzone badania pokazały, że istnieją różnice w obszarze motywacji osiągnięć pomiędzy kierowniczkami i podwładnymi. Okazuje się, że kierowniczki różnią się od innych pracownic w czynniku pewności siebie, a także w cechach, takich jak dominacja, dbanie o prestiż i zaangażowanie. Interesujące jest również to, że wiele czynników inteligencji emocjonalnej istotnie koreluje z czynnikami motywacji osiągnięć w grupie kierowniczek. Zebrane dane można wykorzystać w celach rekrutacji oraz wsparcia rozwoju zawodowego i osobistego.

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, motywacja osiągnięć, stanowiska kierownicze