Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 1

Tytuł: Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?

Autorzy: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała

PFP: 78-101

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20180106

Abstrakt

Artykuł stanowi raport z badań własnych dotyczących problematyki gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. W pierwszym kroku analizowano, jaki jest poziom kompetencji szkolnych sześciolatków mierzonych Skalami Inteligencji i Rozwoju (IDS). Drugi etap obejmował sprawdzenie, jak kompetencje odpowiadające wymiarom podskal IDS_SR oceniają matki badanych dzieci przy zastosowaniu Kwestionariusza Gotowości Szkolnej Dziecka przez Rodziców (KGSD-R) i w jakim stopniu oceny te korelują z wynikami pomiaru skalą IDS. Badania objęły 68 matek i 68 ich dzieci. Kryterium włączenia dziecka do próby stanowił wiek, tj. ukończone sześć lat (6; 0-6; 11). Dobór do próby odbywał się przy użyciu metody „kuli śnież- nej”. Na podstawie uzyskanych rezultatów można wnioskować, że badane dzieci prezentują przeciętny poziom gotowości szkolnej, wystarczający do podjęcia nauki szkolnej. Ponadto generalnie im dzieci są starsze, tym wyższe wyniki uzyskują w podskalach IDS_SR. Subiektywne oceny matek w umiarkowanym stopniu korelują z wynikami pomiaru obiektywnego, a zastosowane narzędzie natomiast wymaga dalszego doskonalenia.

Słowa kluczowe: gotowość szkolna, oceny rodziców, dzieci sześcioletnie