tom XXIII / numer 1Włodzisław Duch, Kurt Lewin, konstrukty psychologiczne i źródła poznawczej aktywności mózgu

powrót do archiwum

Abstrakt

Zrozumienie związków umysł-mózg-środowisko to jedno z najważ- niejszych zagadnień psychologii. Kurt Lewin, zainspirowany przez fizykę, próbował analizować wzorce interakcji człowiek-środowisko, tworząc psychologię opartą na topologii i przestrzeniach wektorowych. Nadszedł już czas, by sformułować jego ambitne cele, poszukując sposobów interpretacji obiektywnie mierzalnych procesów zachodzących w mózgu za pomocą odpowiednich konstruktów psychologicznych. Konstrukty psychologii poznawczej i społecznej można powiązać z neurofenomiką, podobnie jak to się robi w psychiatrii, zagnieżdżając ich znaczenie w rzeczywistości fizycznej.

Słowa kluczowe: konstrukty psychologiczne, systemy dynamiczne, sieci atraktorowe, neurodynamika, fenomika neuropsychiatryczna, Research Domain Criteria (psychiatria), Kurt Lewin

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 1

Tytuł: Kurt Lewin, konstrukty psychologiczne i źródła poznawczej aktywności mózgu

Autorzy: Włodzisław Duch

PFP: 7-21

DOI: 10.14656/PFP20180101