Julie Ann Pooley, Alicja Malina The development of the family within the context of the assisted reproductive technology process: a socio-ecological model of understanding the IVF process in Poland

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: The development of the family within the context of the assisted reproductive technology process: a socio-ecological model of understanding the IVF process in Poland

Autorzy: Julie Ann Pooley, Alicja Malina

PFP: 672-680

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170409

Abstrakt

Dla par, które mają trudność z poczęciem dziecka, stosowanie technologii wspomaganej reprodukcji stanowi często jedyną możliwość powiększenia rodziny. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod wspomaganego rozrodu jest in vitro ze względy na wysoką skuteczność tej metody. Na całym świecie świadomość, postawy wobec in vitro i rozpowszechnienie metody różnią się. Wykorzystanie modelu ekologicznego pozwala poddać analizie sytuację pary małżeńskiej i przyjrzeć się relacjom wewnątrzrodzinnym oraz otoczeniu rodziny w kontekście społecznym, w którym funkcjonuje. W związku z tym niniejszy artykuł proponuje wykorzystanie modelu Bronfenbrennera znanego jako teoria systemów ekologicznych jako teoretycznego modelu rozważania nad rozwojem rodziny poddającej się leczeniu niepłodności metodą in vitro.

Słowa kluczowe: niepłodność, rozwój rodziny, teoria systemów, in vitro