tom XXII / numer 4Magdalena Poraj-Weder, Niedaleko pada jabłko od jabłoni? O transmisji materialistycznych wzorców w diadzie matka-córka

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem prezentowanych badań była próba identyfikacji mechanizmów odpowiedzialnych za przekazywanie materialistycznych wzorców w diadzie matka-córka. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób koncentracja na pieniądzach charakterystyczna dla matek oraz towarzyszące jej motywy zarabiania pieniędzy wpływają na formowanie materializmu ich córek. Sprawdzano również, czy poziom autonomii córek moderuje tę relację. Zbadano 230 kobiet w wieku 20-35 lat. Do pomiaru zmiennych posłużyły: Skala wartości materialistycznych Richins (2004), Skala priorytetów życiowych (2001) oraz Skala motywów zarabiania pieniędzy Srivastavy, Locke’a i Bartol (2001), a także Portretowy Kwestionariusz Wartości Schwartza (1992). Wyniki badania pokazały, że specyficzne motywy zarabiania pieniędzy charakterystyczne dla matek podlegają transmisji i warunkują typ materializmu ich córek. Z materializmem ekspresyjno-prestiżowym związane są hedonistyczne, a z materializmem kompensacyjnym – negatywne motywy zarabiania pieniędzy matek. Rezultaty badania pokazały też, że efektywność modelowania jest niższa u osób o wysokim poziomie autonomii.

Słowa kluczowe: materializm, modelowanie, transmisja międzypokoleniowa w diadzie matka-córka

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Niedaleko pada jabłko od jabłoni? O transmisji materialistycznych wzorców w diadzie matka-córka

Autorzy: Magdalena Poraj-Weder

PFP: 656-671

DOI: 10.14656/PFP20170408