Dorota Dykalska-Bieck, Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Lipowska Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich

Autorzy: Dorota Dykalska-Bieck, Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Lipowska

PFP: 636-655

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170407

Abstrakt

Celem prezentowanej pracy było ustalenie, czy i jaki związek mają postawy wychowawcze prezentowane przez rodziców z tendencjami materialistycznymi dzieci (w wieku 5-6 lat). Metoda: W badaniu udział wzięli rodzice: matki (n = 35), ojcowie (n = 23) oraz ich dzieci (n = 40) z Trójmiasta i okolic. Pomiaru postaw wychowawczych rodziców dokonano Skalą Postaw Rodzicielskich (Plopa, 2008), natomiast tendencje materialistyczne dzieci (niechęć do dzielenia się i wybór zabawki markowej) mierzono w zadaniach eksperymentalnych. Wyniki: Rodzice nie różnili się istotnie natężeniem poszczególnych postaw. Postawa autonomii przejawiana przez matkę okazała się współwystępować z tendencjami materialistycznymi dziecka. Z kolei tendencje materialistyczne dziecka wiązały się istotnie negatywnie z postawą akceptacji ojca. Dyskusja: W prezentowanych analizach wykazano spójność postaw matek i ojców. Badane grupy rodziców (zarówno matek, jak i ojców) najczęściej deklarowały przejawianie postawy niekonsekwencji. Uzyskane wyniki akcentują wpływ roli ojca na kształtowanie właściwych zachowań konsumenckich dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

Słowa kluczowe: tendencje materialistyczne, postawy wychowawcze, kultura konsumpcji