tom XXII / numer 4Izabella Rawicka, Teresa Rzepa, Cechy temperamentalne a satysfakcja ze związku

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badania było ustalenie zależności między cechami temperamentalnymi a satysfakcją ze związku. Dodatkowo zbadano, czy płeć i forma związku różnicują tę satysfakcję. Badanie w modelu korelacyjnym przeprowadzono na 38 parach heteroseksualnych (N = 76), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i pozostających w związku formalnym bądź niesformalizowanym od 2 do 11 lat. Podstawą koncepcyjną pracy była Regulacyjna Teoria Temperamentu autorstwa Jana Strelaua. Ustalono, że większość osób badanych odczuwała dużą satysfakcję z bliskiej relacji. Wbrew założeniom z poziomem satysfakcji nie korelowała ani płeć, ani forma związku. Częściowo potwierdzono hipotezę o zależnościach między satysfakcją ze związku a cechami temperamentu (zwłaszcza aktywnością) i podobieństwem cech temperamentalnych w ramach badanych par.

Słowa kluczowe: temperament, satysfakcja ze związku, forma związku

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Cechy temperamentalne a satysfakcja ze związku

Autorzy: Izabella Rawicka, Teresa Rzepa

PFP: 623-635

DOI: 10.14656/PFP20170406