Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego

Autorzy: Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista

PFP: 581-599

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170404

Abstrakt

Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale ofPerceived Social Support - MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny spostrzeganego wsparcia społecznego i jest powszechnie wykorzystywane w wielu krajach. Celem prezentowanych badań było opracowanie polskiej adaptacji narzędzia i określenie jego właściwości psychometrycznych. Badana grupa liczyła 1322 osoby. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej adaptacji MSPSS. Ogólnie jej podstawowa struktura zbliżona jest do wersji oryginalnej - eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziły trójczynnikową strukturę (Rodzina, Przyjaciele, Osoba znacząca). Eksploracyjna analiza czynnikowa ukazała, że trójczynnikowe rozwiązanie wyjaśnia 78,80% wariancji. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała akceptowalne dopasowanie modelu. Otrzymane rezultaty pokazują, że polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego jest rzetelnym oraz ważnym narzędziem, i może być rekomendowana do użytku przez badaczy w Polsce.

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, pomiar, MSPSS, analizy czynnikowe, polska adaptacja