Dorota Czyżowska, Ewa Gurba, Arkadiusz Białek Preferencje w zakresie wartości i poziom centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Preferencje w zakresie wartości i poziom centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach

Autorzy: Dorota Czyżowska, Ewa Gurba, Arkadiusz Białek

PFP: 561-580

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170403

Abstrakt

W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, jakimi wartościami kierują się polscy młodzi dorośli i czy są w tym zakresie różnice między osobami będącymi w związkach i żyjącymi w pojedynkę, a także jak kształtują się zależności między preferowanymi przez młodych dorosłych wartościami a ich religijnością. Badaniami objęto 637 osób w wieku od 22 do 42 lat. W badanej grupie było 329 kobiet i 308 mężczyzn. 53% badanych stanowiły osoby żyjące w związkach,   a 47% - osoby żyjące w pojedynkę. Do badania wartości wykorzystano Kwestionariusz Portretów PVQ Schwartza w polskiej adaptacji Cieciucha i Zaleskiego, a do badania religijności posłużono się Skalą Centralności Religijności C-15 Hubera w polskiej adaptacji Zarzyckiej. Do najbardziej preferowanych wartości w grupie młodych dorosłych należały życzliwość oraz kierowanie sobą, gdzie odnotowano istotną różnice między singlami i osobami pozostającymi w związkach na korzyść tych pierwszych. W zakresie centralności religijności nie stwierdzono różnic między osobami żyjącymi w pojedynkę i będącymi w związkach. Wyniki badań wskazały na związek między religijnością i cenionymi wartościami, a relacja między religijnością i wartościami okazała się podobna w grupie osób będących w związkach i żyjących w pojedynkę.  

Słowa kluczowe: młodzi dorośli, single, osoby żyjące w związkach, wartości, religijność