Agnieszka Niedźwieńska, Maria Wójcik, Przemysław Bąbel, Paulina Barnaś Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidualnych zamiarów

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidualnych zamiarów

Autorzy: Agnieszka Niedźwieńska, Maria Wójcik, Przemysław Bąbel, Paulina Barnaś

PFP: 544-560

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170402

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była analiza funkcjonowania pamięci prospektywnej w życiu codziennym, w zależności od trybu życia i typu zadania prospektywnego. W badaniu 1 udział wzięło 50 osób studiujących oraz pracujących z wyższym wykształceniem. Zadaniem badanych było wygenerowanie zamiarów na najbliższy tydzień, ich zaklasyfikowanie do trzech typów zamiarów (zdarzeniowe, czasowe, aktywnościowe), a następnie ocena wykonania tych zamiarów po tygodniu. Zgodnie z oczekiwaniami studenci planowali więcej zadań prospektywnych z kontekstem czasowym niż pozostałych, ale całkowicie nieoczekiwanie i wbrew wynikom dotychczasowych badań laboratoryjnych również wykonywali zadania czasowe lepiej niż zdarzeniowe. W celu replikacji tego drugiego, nieoczekiwanego wyniku przeprowadzono badanie 2, w którym udział wzięło 43 studentów. Podobnie jak w badaniu 1, studenci lepiej radzili sobie z wykonaniem zamiarów czasowych niż zdarzeniowych. Wyniki sugerują, że różnice w poziomie trudności podstawowych typów zadań prospektywnych, stwierdzane dotąd w badaniach laboratoryjnych, nie generalizują się na wykonanie własnych zamiarów osób badanych w życiu codziennym.

Słowa kluczowe: pamięć prospektywna, planowanie, zadania prospektywne z kontekstem zdarzeniowym, czasowym i aktywnościowym