Mieczysław Plopa Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 4

Tytuł: Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej

Autorzy: Mieczysław Plopa

PFP: 519-543

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170401

Abstrakt

W pracy zostało przedstawione nowe narzędzie służące do pomiaru stopnia osiąganej satysfakcji seksualnej z konkretnym partnerem. Jest to narzędzie trzyczynnikowe (bliskość, pieszczoty, seks), składające się z 10 itemów spełniające w pełni wymagania standaryzacyjne. Przedstawione zostały również normy stenowe dla kobiet i mężczyzn będących w związkach zarówno małżeńskich, jak i partnerskich.

Słowa kluczowe: satysfakcja seksualna, pomiar psychometryczny, małżeństwo, kohabitacja