tom XXII / numer 3Krzysztof Wąchal, Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej

powrót do archiwum

Abstrakt

Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest prześledzenie społecznego postrzegania zjawiska lęku. Punktem wyjścia jest konstatacja, że lęk był rozmaicie oceniany na przestrzeni dziejów. Uwaga poświęcona została klasycznym ujęciom problematyki lęku, które zjawisko lęku wartościują przeważnie negatywnie, oceniając lęk z moralnego punktu widzenia jako brak cnoty męstwa. Te klasyczne ujęcia wywarły niezatarty wpływ na postrzeganie zjawiska lęku i dokonały rewolucji w spojrzeniu na lęk, zarówno w teorii, jak i w świadomości społecznej.

Słowa kluczowe: lęk

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej

Autorzy: Krzysztof Wąchal

PFP: 371-383

DOI: 10.14656/PFP20170302