Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Anna Brandt Skala satysfakcji seksualnej kobiet cindy meston i paula trapnella – właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Skala satysfakcji seksualnej kobiet cindy meston i paula trapnella – właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia

Autorzy: Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Anna Brandt

PFP: 440-458

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170306

Abstrakt

Głównym celem badań była adaptacja i opracowanie polskiej wersji Skali Satysfakcji Seksualnej dla Kobiet (SSS-W) autorstwa Meston i Trapnella (2005) oraz ocena jej właściwości psychometrycznych. Grupę osób badanych stanowiło 651 kobiet. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza (SSS- W-R15), który w toku analiz został skrócony z 18 do 15 twierdzeń. Generalnie struktura polskiej wersji narzędzia SSS-W-R15, otrzymana w toku analizy czynnikowej, jest podobna do oryginalnej. Zarówno analiza eksploracyjna, jak i konfirmacyjna potwierdziła trójczynnikową strukturę kwestionariusza (zadowolenie, komunikacja, dopasowanie). Otrzymane rezultaty wskazują, że skala SSS-W-R15 jest narzędziem rzetelnym i może być wykorzystywana w badaniach naukowych w Polsce.

Słowa kluczowe: satysfakcja seksualna, kobiety, pomiar, zadowolenie, komunikacja, dopasowanie