Elżbieta Turska, Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy

Autorzy: Elżbieta Turska, Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski

PFP: 400-419

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170304

Abstrakt

Ludzie o wysokiej etyce pracy uważają ciężką pracę za moralny obowiązek i traktują ją jako dobro, mając jednocześnie negatywny stosunek do marnotrawienia czasu, w pracy ufają samym sobie i cenią uczciwość w relacjach z ludźmi. Przeprowadzone badania empiryczne o eksploracyjnym charakterze, opisane w tym artykule, poświęcono poszukiwaniu różnic w zakresie etyki pracy ludzi młodych o odmiennej percepcji postaw rodzicielskich matki i ojca.

Z próby liczącej 335 studentów obu płci wyłoniono cztery profile osób różniących się między sobą w istotny sposób w zakresie percepcji postaw rodzicielskich matki i ojca. Porównanie osób z czterech wyłonionych profili nakazało odrzucenie hipotezy o istnieniu istotnych różnic między wszystkimi profilami badanych. Przynależność badanych do wyróżnionych skupień wyjaśnia jedynie 3,3% zmienności w zakresie etyki pracy. Rezultaty potwierdziły istnienie statystycznie istotnych różnic między profilami badanych jedynie w wymiarze Moralności/etyki (ME) oraz między pojedynczymi profilami w wymiarze Niechęć do czasu wolnego (NCW) i Poleganie na sobie (PS).

Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, etyka pracy, ludzie młodzi