Dominik Borawski Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia

Autorzy: Dominik Borawski

PFP: 351-355

DOI: https://doi.org/10.14656/pfp20170301

Abstrakt

Celem badań było określenie związków pomiędzy samooceną, przekonaniami o świecie społecznym oraz przebaczeniem rozumianym jako zmniejszenie tendencji do unikania oraz zemsty. Badaniami objęto grupę 135 osób (88 kobiet i 47 mężczyzn). Zastosowano następujące narzędzia badawcze: SES Rosenberga, Skalę Bilansu Wymiany Społecznej, Skalę Wiary w Grę o Sumie Zerowej, Interpersonalną Skalę Motywacji Związanej z Przewinieniem (TRIM-12). Badania wykazały istotne związki statystyczne pomiędzy przekonaniami o świecie społecznym a przebaczeniem: a) negatywną korelację pomiędzy bilansem wymiany społecznej a unikaniem oraz b) pozytywną korelację pomiędzy wiarą w grę a motywacją odwetową. Analiza mediacji ujawniła istotne związki pośrednie sugerujące oddziaływanie samooceny na motywację unikania za pośrednictwem oceny bilansu wymiany oraz oddziaływanie samooceny na motywację odwetową za pośrednictwem wiary w grę.

Słowa kluczowe: przebaczenie, przekonania o świecie społecznym, bilans wymiany społecznej, wiara w grę o sumie zerowej, samoocena, model mediacyjny