tom XXII / numer 2Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk, Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania

powrót do archiwum

Abstrakt

Nadwaga, otyłość i odchudzanie są przedmiotem badań wielu specjalistów, w tym psychologów. Ugruntowana i ciągle rozrastająca się wiedza na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów leczenia nadmiernej masy ciała nie chroni kolejnych osób przed nadwagą czy otyłością. Celem tego artykułu jest analiza procesu odchudzania z perspektywy podmiotowej uwzględniającej jednocześnie rolę współdziałania osoby i otoczenia dla przedsięwzięcia skutecznych działań w procesie odchudzania. Zwolennicy tej perspektywy akcentują, że działania osoby (podmiotu) podejmowane są w konkretnym, sytuacyjnym i osobistym kontekście, a także podkreślają rolę osobistego zaangażowania i właściwej jedynie człowiekowi motywacji działania. Analizując proces odchudzania, można zauważyć, że często redukuje się go jedynie do zmiany nawyków żywieniowych (diety) i behawioralnych (aktywności fizycznej), gubiąc w nim podmiot podejmowanych działań oraz rolę jego wzajemnej relacji z otoczeniem. Takie podejście często nie prowadzi do długotrwałej redukcji masy ciała. Przyjęcie perspektywy podmiotowej, biorącej pod uwagę jednocześnie znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania, może dopełnić obecne w literaturze przedmiotu analizy skoncentrowane na uwzględnieniu roli czynników psychologicznej natury, a tym samym przyczynić się do szerszego spojrzenia na problem redukcji nadmiernej masy ciała.

Słowa kluczowe: odchudzanie, otyłość, perspektywa podmiotowa, dieta

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 2

Tytuł: Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania

Autorzy: Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk

PFP: 316-335

DOI: 10.14656/PFP20170208