tom XXII / numer 2Paweł Błaszczyński, Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej

powrót do archiwum

Abstrakt

Zagadnienie pamięci w zaburzeniach psychicznych jest jednym z kluczowych problemów obecnych w psychopatologii. Dotychczas analiza fenomenów pamięciowych zazwyczaj była dokonywana na podstawie teorii psychopatologii lub fragmentarycznych teorii pamięci. Celem autora jest przedstawienie ciekawej i szeroko dyskutowanej koncepcji pamięci autobiograficznej oraz wykazanie, że kompletna i dobrze ugruntowana neuropsychologicznie teoria pamięci jest pożytecznym narzędziem umożliwiającym rozumienie nie tylko pamięci, ale i związanego z nią Ja. W artykule przedstawiono koncepcję Self-Memory System Martina A. Conwaya, która jest kompletną propozycją łączącą zagadnienia pamięci autobiograficznej z systemem Ja rozumianego jako dynamiczny mechanizm ukierunkowany na realizację celów ważnych dla jednostki. Następnie ukazano możliwości jego aplikacji do zagadnień związanych z konfabulacjami, zaburzeniami amnestycznymi, chorobami neurodegenaracyjnymi czy schizofrenią. Ambicją autora jest zainteresowanie polskich psychologów przedstawianą koncepcją i zaprezentowanie najważniejszych ustaleń dokonanych na jej gruncie – z punktu widzenia psychologa klinicznego.

Słowa kluczowe: pamięć autobiograficzna, system Ja, Ja robocze, historia życia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 2

Tytuł: Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej

Autorzy: Paweł Błaszczyński

PFP: 275-291

DOI: 10.14656/PFP20170206