tom XXII / numer 2Irena Pufal-Struzik, Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków

powrót do archiwum

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu badań nad przejawami i trudnościami w aktywności zawodowej współczesnych kobiet. Przedstawiono różnice w realizacji ról zawodowych przez kobiety i mężczyzn z perspektywy wychodzenia przez kobiety poza tradycyjnie przypisane im role żony i matki, a zatem także poza powszechne stereotypowe sądy społeczne dotyczące płci. Wskazano także wiele barier indywidualnych i społecznych w funkcjonowaniu zawodowym kobiet, w samozatrudnieniu (podejmowaniu działalności gospodarczej przez kobiety przedsiębiorcze) oraz profesjonalnej działalności twórczej. Znaczna część tych barier ma korzenie nie tylko w biologii mózgu, w genach, ale również wynika z socjalizacji rodzajowej oraz różnych doświadczeń społecznych dziewcząt i chłopców. Dorosłym kobietom utrudniają one samorealizację w rolach: pracownika, przedsiębiorcy, osoby twórczej oraz godzenie ich z rolami rodzinnymi bez doświadczania obaw, wyrzutów sumienia czy niepewności.

Słowa kluczowe: kobiety, bariery w realizacji ról płciowych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 2

Tytuł: Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków

Autorzy: Irena Pufal-Struzik

PFP: 242-257

DOI: 10.14656/PFP20170204