tom XXII / numer 2Iwona Janicka, Wiesław Szymczak, Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł prezentuje kolejne etapy adaptacji Kwestionariusza Zaangażowania Stanleya i Markmana. Badając pary małżeńskie i kohabitujące (N = 410), oceniano psychometryczne właściwości kwestionariusza. Okazało się, że polska wersja kwestionariusza posiada dobre właściwości psychometryczne. Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego może być stosowany w badaniach naukowych. Obejmuje on 19 stwierdzeń i mierzy 3 wymiary – więź z partnerem, ważność związku oraz troskę o samopoczucie partnera.

Słowa kluczowe: zaangażowanie interpersonalne, kwestionariusz, ocena psychometryczna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 2

Tytuł: Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody

Autorzy: Iwona Janicka, Wiesław Szymczak

PFP: 205-218

DOI: 10.14656/PFP20170202