Marzanna Farnicka, Juan Carlos Fernández, Jesús Martin Ramirez Improvement of Mental Health and Cooperation Skills: Curriculum for Peacekeeping Personnel

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 1

Tytuł: Improvement of Mental Health and Cooperation Skills: Curriculum for Peacekeeping Personnel

Autorzy: Marzanna Farnicka, Juan Carlos Fernández, Jesús Martin Ramirez

PFP: s. 57-70

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170104

Abstrakt

Przygotowania do pracy w obszarze budowania oraz utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa zawsze powinny być rozpatrywane z wielu perspektyw. Liczyć się powinna nie tylko dana operacja i jej bezpośrednie rezultaty, ale także jej długotrwałe konsekwencje dla osób w nią zaangażowanych (takie jak np. zdrowie i kompetencje). Głównym celem prezentowanego artykułu jest podkreślenie roli uniwersalnych umiejętności psychicznych niezbędnych do pracy w ramach misji pokojowych w różnych krajach. Prezentowany jako przykład program obejmuje obszary ochrony zdrowia i kapitału społecznego przez utrzymanie zasobów zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności współpracy. Główny nacisk położono na sposób identyfikacji barier i wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania i budowy kompetencji uczestników misji w zakresie zapobiegania konfliktom, ochrony osobistych zasobów indywidualnych oraz zasobów zespołów i społeczności. Ważnym aspektem podnoszenia kompetencji personelu zatrudnionego w budowaniu i utrzymywaniu pokoju jest kontrola emocji i przeciwdziałanie konsekwencjom długotrwałego obciążenia stresem związanym z wykonywanymi zadaniami.

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, kompetencje zawodowe, radzenie sobie ze stresem, zachowanie zasobów