Maria Alekseevna Abramova, Galina Savitovna Goncharova, Vsevolod Grigorevich Kostyuk Family’s Impact on the Formation of the Strategy of Attaining Higher Education by youth

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 1

Tytuł: Family’s Impact on the Formation of the Strategy of Attaining Higher Education by youth

Autorzy: Maria Alekseevna Abramova, Galina Savitovna Goncharova, Vsevolod Grigorevich Kostyuk

PFP: s. 40-56

DOI: https://doi.org/10.14656/pfp20170103

Abstrakt

Artykuł jest oparty na wynikach badania próbki absolwentów szkół średnich miasta Nowosybirsk i ulokowanych na terytorium Nowosybirska. Autorzy zwrócili uwagę na występowanie pewnych zależności pomiędzy strategiami edukacyjnymi młodych ludzi i typami ich rodzin pochodzenia określonymi na podstawie wykształcenia rodziców, a dokładniej – na podstawie rodzaju ich edukacji. Ta idea przyświecała już wcześniejszym badaniom na temat roli rodziny w kształtowaniu postaw młodzieży, które sprzyjają rozwojowi potencjału adaptacyjnego młodych ludzi. Kwestiom tym była poświęcona monografia autorów niniejszego artykułu zatytułowana Socio-Cultural Adaptation of the Youth of the North to the Conditions of Modern Transformations (Abramova, Gonczarova, Kostyuk, 2011).

Referowane badania dostarczyły podstaw do sformułowania wniosku o zależności między poziomem edukacji rodziców i uformowaniem orientacji ich dzieci na dalszą edukację. Stwierdzono, że dzieci rodziców reprezentujących niższy poziom edukacji ujawniają mniejsze ambicje dotyczące własnej przyszłości. Analiza wartości ukierunkowujących wybór strategii edukacyjnej pokazuje, że wszyscy absolwenci rozważają dalszą edukację, przede wszystkim biorąc pod uwagę możliwości dalszego rozwoju profesjonalnego. Rezultaty badań wskazują też, że różnice w postrzeganiu wartości powiązanych z osiąganiem wyższego poziomu wykształcenia są uwarunkowane przede wszystkim przez różne postawy życiowe młodych ludzi kształtujące się także pod wpływem rodziców o różnych poziomach edukacji.

Słowa kluczowe: strategia edukacyjna młodzieży, rodzina, orientacja na wartości, edukacja