Anna Antonina Nogaj, Roman Ossowski Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 1

Tytuł: Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego

Autorzy: Anna Antonina Nogaj, Roman Ossowski

PFP: s. 71-89

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20170105

Abstrakt

Artykuł koncentruje się wokół problematyki związanej z wybranymi wymiarami psychospołecznego funkcjonowania uczniów szkół muzycznych. Bez-pośrednio dotyczy związku między cechami osobowości młodzieży uzdolnionej muzycznie a odczuwanym poziomem otrzymywania przez nich wsparcia społecznego. Badania zaprezentowane w niniejszym artykule były przeprowadzone wśród uczniów polskich szkół muzycznych w różnych regionach kraju. W ramach prezentowanych badań wykorzystano (1) autorskie narzędzie do pomiaru wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych, którego treść poszczególnych pytań do-stosowano do specyfiki nauki w szkole muzycznej oraz (2) Inwentarz Osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr. i Roberta R. McCrae.

Wyniki badań pozwoliły na wskazanie siły związku między poziomem cech osobowości uczniów szkół muzycznych a rodzajami wsparcia społecznego (wsparcie emocjonalne, instrumentalne, informacyjne i wartościujące) otrzymywanego od różnych grup społecznych (rodzice, nauczyciel przedmiotu głównego, inni nauczy-ciele, koledzy ze szkoły muzycznej, koledzy spoza szkoły muzycznej). W wymiarze wsparcia społecznego badania miały charakter innowacyjny, a w zakresie cech osobowości pozwoliły na polemikę zarówno z dotychczasowymi badaniami realizowanymi w populacji uczniów polskich szkół muzycznych, jak i z badaniami zagranicznymi.

Słowa kluczowe: uczniowie szkół muzycznych, osobowość, wsparcie społeczne