Włodzimierz Oniszczenko Genetyka zachowania: co wnosi do wiedzy o człowieku?

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 1

Tytuł: Genetyka zachowania: co wnosi do wiedzy o człowieku?

Autorzy: Włodzimierz Oniszczenko

PFP: s. 5-19

DOI: https://doi.org/10.14656/pfp20170101

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie osiągnięć genetyki zachowania człowieka. Dokonany został krótki przegląd współczesnej genetyki zachowania. Przedstawione zostały ogólne zasady genetyki zachowania, metody badawcze i koncepcja odziedziczalności, a także kilka obszarów szybkiego rozwoju badań. Podczas gdy klasyczne badania bliźniąt były narzędziami służącymi określeniu odziedziczalności albo korelacji genetycznych pomiędzy różnymi zachowaniami człowieka, to w ostatnich latach nowe narzędzia stały się dostępne, aby pomóc w identyfikacji genów odpowiedzialnych za różnice indywidualne. Badania asocjacyjne i badania metylacji DNA stały się niezbędne do poznania zarówno genetycznych podstaw ludzkich zachowań, jak też czynników epigenetycznych, które pośredniczą w genetycznym i środowiskowym wpływie na zachowanie. W artykule przedstawiono również wiele wyników badań dotyczących odziedziczalności ludzkiego zachowania, relacji między polimorfizmami genetycznymi i zachowaniami, a także konsekwencji metylacji DNA.

Słowa kluczowe: genetyka zachowania, DNA, korelacja genetyczna, odziedziczalność, metylacja