Joanna Król, Karolina Boniecka, Teresa Rzepa Perspektywa czasowa w okresie późnej dorosłości i jej znaczenie dla satysfakcji z życia uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – doniesienie wstępne

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 4

Tytuł: Perspektywa czasowa w okresie późnej dorosłości i jej znaczenie dla satysfakcji z życia uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – doniesienie wstępne

Autorzy: Joanna Król, Karolina Boniecka, Teresa Rzepa

PFP: 589-601

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20160406

Abstrakt

Wprowadzenie: Zmiana i czas to kluczowe kategorie analizy rozwoju człowieka. W związku ze starzeniem się społeczeństw kluczowego znaczenia nabiera skupienie się na czynnikach związanych z satysfakcją z życia u osób w okresie późnej dorosłości.

Cel i metoda badań: Celem było ustalenie profilu temporalnego dla kobiet w wieku powyżej 60 r.ż. oraz jego związku z poziomem satysfakcji z życia. Zastosowano: Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI), Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz autorski kwestionariusz socjodemograficzny.

Wyniki badań: Profil temporalny badanych kobiet wykazuje zorientowanie na hedonistyczną teraźniejszość i przyszłość. Perspektywy czasowe determinują satysfakcję Z życia w stopniu umiarkowanym, w silnym natomiast - perspektywę przeszłościowo-negatywną.

Podsumowanie i wnioski: Wyniki badań poszerzają wiedzę z zakresu teorii perspektywy czasowej. Koncentracja na perspektywach czasowych w Zakresie oddziaływań aktywizująco-wspierających stanowi jeden z czynników podnoszących poziom satysfakcji z życia.  

Słowa kluczowe: perspektywa czasowa, satysfakcja z życia, starość, terapia psychologiczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku