tom XXI / numer 4Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz, Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badań było ustalenie psychologicznych uwarunkowań wyboru rodzaju związku heteroseksualnego. W tym celu porównano między sobą 3 grupy osób, reprezentujących różne rodzaje związków (związki typu Friends With Benefits (FWB), związki krótkotrwale, trwające krócej niż 12 miesięcy i związki  długotrwałe, trwające dłużej niż 12 miesięcy) pod względem stylów przywiązania, namiętności, intymności i zaangażowania oraz orientacji Socjoseksualnej. W badaniu wzięło udział 90 osób (po 15 kobiet i 15 mężczyzn w każdej grupie). Osoby badane rozwiązały 3 kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) Mieczysława Plopy (2008), Kwestionariusz Pomiaru Miłości oraz Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej SOI-R Penkegó i Asendorpfa (2008). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji wykazały, że osoby w związkach krótkotrwałych i długotrwałych przejawiają większe nasilenie bezpiecznego stylu przywiązania oraz wyższy poziom intymności i zobowiązania, natomiast osoby w związkach typu FWB przejawiają większe nasilenie unikowego stylu przywiązania i nierestrykcyjną orientację socjoseksualną. Nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic między wyodrębnionymi grupami pod względem nasilenia lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązania i poziomu namiętności. 

Słowa kluczowe: style przywiązania, miłość, intymność, namiętność, zobowiązanie, orientacja socjoseksualna, bliskie związki, związki krótkotrwałe, związki długotrwałe, związki typu Friends With Benefits

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 4

Tytuł: Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships

Autorzy: Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz

PFP: 490-513

DOI: 10.14656/PFP20160401