Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 4

Tytuł: Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships

Autorzy: Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz

PFP: 490-513

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20160401

Abstrakt

Celem badań było ustalenie psychologicznych uwarunkowań wyboru rodzaju związku heteroseksualnego. W tym celu porównano między sobą 3 grupy osób, reprezentujących różne rodzaje związków (związki typu Friends With Benefits (FWB), związki krótkotrwale, trwające krócej niż 12 miesięcy i związki  długotrwałe, trwające dłużej niż 12 miesięcy) pod względem stylów przywiązania, namiętności, intymności i zaangażowania oraz orientacji Socjoseksualnej. W badaniu wzięło udział 90 osób (po 15 kobiet i 15 mężczyzn w każdej grupie). Osoby badane rozwiązały 3 kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) Mieczysława Plopy (2008), Kwestionariusz Pomiaru Miłości oraz Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej SOI-R Penkegó i Asendorpfa (2008). Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji wykazały, że osoby w związkach krótkotrwałych i długotrwałych przejawiają większe nasilenie bezpiecznego stylu przywiązania oraz wyższy poziom intymności i zobowiązania, natomiast osoby w związkach typu FWB przejawiają większe nasilenie unikowego stylu przywiązania i nierestrykcyjną orientację socjoseksualną. Nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic między wyodrębnionymi grupami pod względem nasilenia lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązania i poziomu namiętności. 

Słowa kluczowe: style przywiązania, miłość, intymność, namiętność, zobowiązanie, orientacja socjoseksualna, bliskie związki, związki krótkotrwałe, związki długotrwałe, związki typu Friends With Benefits