tom XXI / numer 3Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska, Social perception of counterstereotypical images of parents

powrót do archiwum

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badania, w którym porównano stopień przypisywanej kobiecości i męskości mężczyznom oraz kobietom wypełniającym role rodzinne w sposób nietradycyjny. Skoncentrowano się na sytuacji podjęcia ról rodzicielskich łączonej z nasileniem tradycyjności w podziale obowiązków w parze. W badaniu uczestniczyło 120 osób (61 kobiet). Osoby badane oceniały cztery zdjęcia przedstawiające dwóch mężczyzn (karmiących niemowlę) i dwie kobiety (w sytuacji zawodowej) na wymiarach lubienia oraz postrzeganej kobiecości i postrzeganej męskości. Do zdjęć dołączono krótkie opisy kobiet odnoszących sukcesy w życiu zawodowym i mężczyzn - głównych opiekunów dziecka. Uzyskane wyniki wskazują, że oceniane kobiety były postrzegane jako mniej kobiece i bardziej męskie niż mężczyźni. Uczestniczący w badaniu mężczyźni oceniali wyżej na wymiarze lubienia mężczyznę niż kobietę na zdjęciu.  

Słowa kluczowe: rodzicielstwo, role rodzinne, kobiecość, męskość, lubienie

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 3

Tytuł: Social perception of counterstereotypical images of parents

Autorzy: Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska

PFP: 464-474

DOI: 10.14656/PFP20160309