tom XXI / numer 3Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska, Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

powrót do archiwum

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowany został model teoretyczny przedstawiający nową konceptualizację narcyzmu zaproponowaną przez Backa i współpracowników (2013). Model ten został empirycznie zweryfikowany z wykorzystaniem kwestionariusza do pomiaru narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ), który zaadaptowany został do warunków polskich, replikując uzyskane przez Backa i współpracowników (2013) wyniki. Artykuł prezentuje wyniki serii czterech badań, które miały na celu przygotowanie kulturowo trafnej adaptacji narzędzia, w trakcie których stosowano kolejne wersje kwestionariusza NARQ. Tym samym weryfikacji poddane zostały trzy hipotezy badawcze na temat właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji dotyczące: (1) trafności zewnętrznej, (2) rzetelności oraz (3) trafności czynnikowej. W badaniach wzięło udział łącznie N = 1982 dorosłych Polaków. Otrzymane wyniki potwierdzają, że ostateczna wersja kwestionariusza NARQ charakteryzuje się: (1) wysoką trafnością zewnętrzną z innymi narzędziami mierzącymi narcyzm; (2) bardzo dobrymi wskaźnikami rzetelności mierzonymi za pomocą wskaźnika a) (McDonald, 1999); (3) trafnością czynnikową - model konfirmacyjnej analizy czynnikowej potwierdził zakładaną strukturę narzędzia i był dopasowany do danych.

Słowa kluczowe: narcyzm, NARQ, adaptacja, podziw, rywalizacja

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 3

Tytuł: Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

Autorzy: Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska

PFP: 410-431

DOI: 10.14656/PFP20160306