tom XXI / numer 3Aleksandra Pilarska, Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł przedstawia polską wersję Skali Integracyjnej Samowiedzy (ISK), służącej do pomiaru różnic indywidualnych w tendencji do angażowania się w poznawczy proces integrowania samodoświadczenia na przestrzeni czasu. W pierwszej części artykułu zaprezentowano właściwości psychometryczne polskiego tłumaczenia. Analiza czynnikowa, zarówno eksploracyjna, jak i konfirmacyjna, wykazała, że skala ma strukturę trójczynnikową. Analiza rzetelności, przeprowadzona przy wykorzystaniu testów współczynnika oc-Cronbacha oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji, potwierdziła zgodność wewnętrzną skali. W drugiej części artykułu zamieszczono dane weryfikujące trafność teoretyczną narzędzia. Analizy korelacyjne i regresyjne ujawniły, zgodnie z oczekiwaniami, że ISK koreluje pozytywnie ze wskaźnikami spójności w obszarze ja (tj. silnym poczuciem tożsamości i wzajemnym powiązaniem ról) oraz aktywnym przetwarzaniem poznawczym (tj. potrzebą poznania i refleksyjnością), a ujemnie łączy się ze zróżnicowaniem koncepcji siebie. Całość uzyskanych rezultatów wskazuje na udany przekład oryginalnej skali.

Słowa kluczowe: integracyjna samowiedza, tożsamość, spójność ja, pomiar

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 3

Tytuł: Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale

Autorzy: Aleksandra Pilarska

PFP: 378-393

DOI: 10.14656/PFP20160304