tom XXI / numer 3Katarzyna Walęcka-Matyja, The relationships with siblings in early adulthood – analysis of conditions

powrót do archiwum

Abstrakt

Głównym celem prezentowanych badań było określenie uwarunkowań relacji między rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości. Analizie poddano następujące zmienne: wiek, płeć, status rodzica, percepcję warunków materialnych oraz poziom empatii. Poszukiwano także związków empatii z psychologicznymi aspektami relacji dorosłego rodzeństwa.  

W badaniach uczestniczyło 79 osób w okresie wczesnej dorosłości, pochodzących z województwa łódzkiego (M= 27 lat; SD = 4.23). Kobiety stanowiły 52% badanych, mężczyźni 48%. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: ankietę, Kwestionariusz Relacji Dorosłego Rodzeństwa (KRDR) Stockera i in. (1997) w adaptacji Walęckiej-Matyja (2014) oraz Skalę Wrażliwości Empatycznej Davisa w opracowaniu Kaźmierczak, Plopy i Retowskiego (2007).

Uzyskane rezultaty badań potwierdziły istotne znaczenie czynników o charakterze psychospołecznym, kształtujących wymiary relacji między rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości. Zweryfikowano znaczącą rolę empatii w regulacji więzi dorosłego rodzeństwa.

Słowa kluczowe: rodzeństwo, wczesna dorosłość, empatia

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 3

Tytuł: The relationships with siblings in early adulthood – analysis of conditions

Autorzy: Katarzyna Walęcka-Matyja

PFP: 341-363

DOI: 10.14656/PFP20160302