tom XXI / numer 2Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak, The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults

powrót do archiwum

Abstrakt

Uzależnienie od alkoholu prowadzi do zmian w aktywności mózgu i zaburzeń poznawczych, jednakże dane dotyczące wpływu spożywania niskich do umiarkowanych dawek alkoholu na funkcjonowanie poznawcze są niespójne. Celem badania była ocena wpływu 0,1-0,25 mg/dm3 stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu na funkcje poznawcze, takie jak: uwaga, percepcja szybkości psychomotorycznej i funkcji wzrokowo-przestrzennych u 50 młodych nieuzależnionych od alkoholu dorosłych. Wyniki wykazały pogorszenie w zakresie koncentracji uwagi mierzonej aparatem krzyżowym po spożyciu badanej dawki alkoholu. Ujawniły one także występowanie efektu uczenia się w zakresie testów do badania uwagi i szybkości psychomotorycznej. Efekt ten był jednakże znacząco osłabiony u uczestników, którzy byli pod wpływem alkoholu w pierwszym badaniu. Uzyskane rezultaty wskazują, że badane stężenie alkoholu może mieć szkodliwy wpływ na koncentrację i zdolność do korzystania z wcześniejszych doświadczeń, które są kluczowe dla złożonych zachowań, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych.  

Słowa kluczowe: alkohol, uwaga, czas reakcji, ogólna zdolność spostrzegania, percepcja przestrzenna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults

Autorzy: Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak

PFP: 290-306

DOI: 10.14656/PFP20160209