tom XXI / numer 2Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan, Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych

powrót do archiwum

Abstrakt

Poród przedwczesny jest jednym z głównych problemów medycznych, psychologicznych i społeczno-ekonomicznych na świecie. Dzieci przedwcześnie urodzone znajdują się w grupie ryzyka śmiertelności okołoporodowej, powikłań okołoporodowych, a także zaburzeń, deficytów czy długotrwałych problemów zdrowotnych.  Celem podjętych badań była ocena rozwoju psychoruchowego jedynaków i bliźniąt urodzonych przedwcześnie w okresie wczesnego dzieciństwa.  W badaniu wzięło udział 49 wcześniaków, w tym 21 jedynaków i 28 bliźniąt. Rozwój psychoruchowy dzieci przedwcześnie urodzonych został oceniony na podstawie skali Bayley-III w nieskorygowanym wieku 33,80 miesięcy (SD = 5,16). Wyniki badań wskazują na brak różnic istotnych statystycznie w sferze poznawczej, językowej i motorycznej pomiędzy jedynakami i bliźniętami. Obserwuje się natomiast różnicę istotną statystycznie między badanymi grupami w zakresie umiejętności motoryki dużej, przy czym jedynacy przedwcześnie urodzeni uzyskują niższe wyniki w porównaniu do bliźniąt przedwcześnie urodzonych. Niniejszy artykuł przedstawia analizę i dyskusję nad uzyskanymi wynikami.

Słowa kluczowe: rozwój psychoruchowy, wcześniaki, okres dzieciństwa, BSID-III

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych

Autorzy: Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan

PFP: 272-289

DOI: 10.14656/PFP20160208