Kinga Kaleta, Justyna Mróz Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 2

Tytuł: Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych

Autorzy: Kinga Kaleta, Justyna Mróz

PFP: 255-271

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20160207

Abstrakt

Psycholodzy zorientowani empirycznie zainteresowali się w ostatnim czasie problematyką przebaczenia. Okazuje się, że jest ono pozytywnie związane z dobrostanem psychologicznym, zdrowiem fizycznym oraz pożądanymi efektami w relacjach interpersonalnych. Badacze poczynili duży postęp w rozwoju możliwości pomiaru zarówno przebaczenia konkretnych krzywd, jak i różnic  indywidualnych w dyspozycji do przebaczenia. Skonstruowali wiele interesujących skal opartych na zróżnicowanych koncepcjach oraz zidentyfikowali zmienne sprzyjające przebaczeniu. jednocześnie w polskiej literaturze psychologicznej występuje niedobór badań w tym zakresie, co wynika z braku adaptowanych lub oryginalnych narzędzi do oceny przebaczenia. Artykuł zawiera przegląd najbardziej popularnych kwestionariuszy używanych na świecie w badaniach nad przebaczeniem sytuacyjnym. Prezentuje również wyniki analiz prowadzonych przy ich zastosowaniu.

Słowa kluczowe: przebaczenie sytuacyjne, kwestionariusz, skale do badania przebaczenia